SPELREGLER

Trimregler:

Semi & Auto, Max 110 m/s (1,21J). 0 meters säkerhets avstånd.

SniperGevär, Max 150 m/s (2,25J). 20 meters säkerhets avstånd.

Utgångshastigheten är uppmätt med 0,20g kula. Vilken kula som sen används under spel är en helt annan sak. Det har inget med trimregeln att göra. Chronongraf och 0,20g kulor finns att använda om du känner dig osäker på ditt vapen.

 

Säkerhets Regler:

Skyddsglasögon eller skyddsmask skall alltid bäras.

Minderåriga skall bära heltäckande ansiktsskydd.

 

Safe Zone regler:

Vapnen skall vara oladdade i safe zone. Magasin skall tas ur när man går in i safe zone området. Detta för allas säkerhet. Kontrollera att loppet är tomt på kula genom att skjuta ett skott i ofarlig riktning efter du har tagit ur magasinet.

 

Pangregel:

Vi har ingen pang regel. Det vill säga, du får lov att skjuta en kamrat på vilket avstånd du vill. MEN det är en "GENTLEMANS REGEL" att vara snäll mot en motspelare att säga pang på nära avstånd.

 

Träffad/Markerad:

Vapenträff är en träff! Vare sig kulan träffar på huvudet eller foten så är du ute ur spelet!

Ricochet, kullan studsar, är ingen träff. (kulan studsar på en person eller föremål innan den träffar dig)

Skjuter du en spelare i ditt eget lag (Team Kill) så är det du själv som får gå ut. detta för att du som skytt skall bli bättre på att reagera på vad vi siktar och skjuter på.

När du blivit träffad/markerad berätta det eller visa det för motspelaren och lämna spelområdet till respawn/återupplivningsplats.

Orange Träffduk är en rekommendation på våra spel. Har du ingen äger du ingen rätt att gnälla om du blir träffad efter du är redan träffad.

(Orange färg = träffad/markerad, ej med i spel)

 

Om spelområdet:

Ytterområdet som banan är inhägnat av ett två meters högt staket. I det inre området har vi markerat banan med en svart/gul kedja. Denna kedja får man ej hoppa över/gena över för att ta sig in i spel igen. Observera att visa fysiska byggnader får man gå runt på området (tegelhuset). Här får man endast röra sig i dess närområde ca 1-5 meter från byggnaden.

 

Kubix AB / Combat Zone Copyright @ All Rights Reserved